Ydelser

SCDataLab tilbyder møder med vejledning og udviklerhjælp for forskere på Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet. 

Vejledningsmøder kan omhandle

  • Gennemgang af behovet for dataforskningshjælp. Det kan både være for igangværende projekter og projektansøgninger (fx om en forskningsansøgning bør indeholde løn til programmering eller dataanalyse).
  • Vejledning til forskeren om dataanalyse eller design af eksperimenter, og opfølgning på analyser som forskeren allerede har foretaget.
  • Diskussion af relevante dele af manuskripter til artikler
  • Anbefalinger og forslag om hardware og software til analyse af data

Udviklerhjælp

  • Hjælp til programmering og dataanalyse

Hvis du er interesseret i et møde, så send os en mail, gerne med en kort beskrivelse af, hvad du vil tale om.