Om Søndre Campus Datalab

Søndre Campus Datalab (SCDataLab) er et vidensmiljø for dataforskning for forskere på Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet. SCDataLab er startet som en del af KU’s dataforskningsprogram. SCDataLab er oprettet 1. juni 2020 i et samarbejde mellem de tre fakulteter og Datalogisk Institut.

Formålet med SCDataLab er at støtte øget brug af dataanalyse i forskningen på Søndre Campus. Det vil ske gennem vejledning og workshops, hvor ekspertise inden for dataforskning stilles til rådighed for forskerne på Søndre Campus.

Vores dataforskningsekspertise omfatter:

  • Indsamling af data (fx tekster, talmateriale, multimedier)
  • Analyse af data (statistisk værktøjer, algoritmedesign, statistisk modellering og big data analyse)
  • Fortolkning af resultater (statistisk begrundede konklusioner, visualiseringer)

Vi ønsker at udvikle og udvide det tværvidenskabelige samarbejde på Søndre Campus. Vi vil gøre det gennem vejledning, kurser, workshops og netværksevents i tæt samarbejde med forskerne.

Andre datalabs på Søndre Campus

Som forsker på Søndre Campus er disse andre labs måske også er interessante for dig:

KU-IT Datalab: Hvis du vil søge om nationale HPC-resurser, så kontakt KU-IT Datalab vha. Serviceportalen ved at vælge ’Forsknings-IT’.

KUB-Datalab: KUBs center for at støtte studerende i deres arbejde med data. Erstatter det tidligere [HUMLab]. 

Digi Labs: Digi Labs er en del af Institut for Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet og samarbejder med Datalogisk Institut og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Digi Labs stiller laboratorieudstyr og teknologiske faciliteter til rådighed for både studerende og ansatte fra disse afdelinger.

CLARIN.DK: ESFRI-forskningsinfrastruktur, hvor forskere kan deponere, dele og downloade sprogbaserede materialer. CLARIN-DK tilbyder også interaktive sprogværktøjer indenfor NLP, korpussøgning og ’distant reading’.